Skip to content Skip to footer

CONSULTORIA

Connecta 3.0

És un servei d’assessorament i estratègia per acompanyar-te a emprendre projectes i a crear comunitat en l’entorn Web 3.0

 

Consultoria incompany

Una consultoria per implementar una estratègia de comunicació en xarxes socials.

Consultoria des d’una visió amplia i complementària a la web 3.0, les xarxes socials son un eina transversal de comunicació que ajuda a la teva organització a innovar, comunicar i a crear comunitat

Eines de gestió i suport a la Web 3.0

Adaptar el teu producte o servei a l’entorn Web 3.0

Fomacions personalitzades In Company.